ખેડૂતતો માટે આ ખેતી છે ખરા સોના સમાન

સોનગઢના એક ખેડૂતે વીઘા જેટલી જમીન માં સૂર્યમુખીની ખેતી અને તલની ખેતી શરૂ કરી. રાહુલભાઈને રાસાયણિક ખાતર નો વપરાશ ઓછો લગતા ખર્ચ ઓછો થાય તે મુજબ પાકમાં વધુ પાક ફાયદો થવાથી અને ઓર્ગેનિક ખેતીથી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે.

ખેડૂત રાહુલભાઈએ કહે છે કે, અત્યાર સુધીમાં પાકમાં મોટુ નુકસાન થયું હતું. તેથી તે સૂર્યમુખીના બીજ સાથે ચણા, મકાઈ અને મગફળી જેવા અન્ય પાકોનું વાવેતર પણ કરે છે. જેમાં તમને સફળતા મળી છે, તેઓ ઓર્ગેનિક ખેતી થી વિકાસ સારો થાય છે અને ગૌમૂત્ર અને ગોબરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

હવે તેમનો પાક કાપણી માટે તૈયાર થઇ ગયો છે, બંને ફૂલ છે. રાહુલભાઈએ જણાવ્યું કે, તેમને એક વીઘામાંથી 10 મણ સૂર્યમુખી નું ઉત્પાદન આવશે અને મકાઈની ઉપજ પણ સારી આવશે એવો અંદાજ છે.

તેથી અન્ય ખેડૂતોએ રાસાયણિક ખાતરો ટાળીને જૈવિક ખેતી પસંદ કરવી જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં, અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તે માત્ર છ મહિનામાં બે લાખ રૂપિયાની કમાણી કરશે.