સામાન્ય માણસ પાસે કેટલા બેંક ખાતા હોવા જોઈએ?

બેંકો ઘણા પ્રકારના બેંક ખાતાઓ ગ્રાહકોને આપે છે. જેમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, કરન્ટ એકાઉન્ટ, સેલેરી એકાઉન્ટ અને જોઇન્ટ એકાઉન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

બીજી તરફ, કરંટ એકાઉન્ટ તે લોકો દ્વારા ખોલવામાં આવે છે જેઓ વ્યવસાય કરે છે અને તેમના વ્યવહારો ખૂબ ઊંચા છે. આ સિવાય તે લોકો દ્વારા સેલેરી એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવે છે, જેમનો પગાર દર મહિને આવે છે.

આ ખાતાઓમાં ઘણા અલગ-અલગ લાભો પણ છે અને જ્યારે નિયમિત પગાર આવે ત્યારે તેમાં મિનિમમ બેલેન્સ રાખવું જરૂરી નથી. તે એક અસ્થાયી ખાતું પણ હોઈ શકે છે જેને તમે તમારી નોકરી બદલતી વખતે બંધ કરવાનું વિચારી શકો છો.

જ્યારે સંયુક્ત ખાતું પતિ-પત્ની વચ્ચેનું સંયુક્ત ખાતું હોઈ શકે છે. આ ખાતાના પોતાના ફાયદા પણ છે. બીજી તરફ, ભારતમાં વ્યક્તિના બેંક ખાતાઓની સંખ્યાની કોઈ મર્યાદા નથી. લોકો તેમની જરૂરિયાત મુજબ એક કરતા વધુ બેંક ખાતા રાખી શકે છે.