Posted inબિઝનેસ

ગ્રામ સુરક્ષા યોજના, માત્ર 50 રૂપિયાનું રોકાણ કરો અને 35 લાખ સુધીનું વળતર મેળવો, જાણો અહીં

દેશની પોસ્ટ ઓફિસ નો વિસ્તાર શહેરો થી લઈને નાના ગામડાઓ સુધી ફેલાયેલ છે. પોસ્ટ ઓફિસના ફકત પત્ર જ મોકલી શકાય એવું નથી. પોસ્ટ ઓફિસ સમયાંતરે ઘણી બધી યોજનાઓ લાવે છે. જેમાં તમે રોકાણ કરીને સારી કમાણી પણ કરી શકો છે. આમાંથી એક પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રામ સુરક્ષા યોજના  છે, આ યોજના માટે તમે દરરોજ 50 રૂપિયાની […]