Posted inટૉપ ન્યૂઝ

You tube માં જોઈને શેર માર્કેટમાં રોકાણ કરવું કેટલું યોગ્ય ગણાય ?

મિત્રો થોડાં દિવસો પહેલાની વાત છે, કેટલાક લોકો ખુદના ફાયદા માટે શેર માર્કેટમાં રોકાણ સાધના બ્રોડકાસ્ટ નામની કંપનીના પ્રમોટરો સાથે મળીને આ રેકેટ ચલાવવામાં આવ્યું હતું. આ આદેશ દર્શાવે છે કે આ ગેમ સૌથી જૂની સ્ટોક માર્કેટ ગેમ છે. તેની શરૂઆત એક જ સ્ટોકને ખરીદવા માટે ભારે પ્રચાર કરવાથી થાય છે, અને આમ કરતા પહેલા […]