હાલમાં મોટાભાગના નોકરીઓમાં કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપની(Laptop Sahay Yojana) જરૂર પડે છે. ખાસ પ્રોજેક્ટ માટે બાળકોને લેપટોપ જરૂર હોય છે.

તો મિત્રો આ લેખની મદદથી આપણે ગુજરાતમાં લેપટોપ લોન ઓફરનો લાભ કેવી રીતે મેળવી શકીએ? અમે આ લોન માટે અરજી કરવા માટે જરૂરી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજ પણ તપાસીશું.

આદિવાસી નાગરિકોને માટે લેપટોપ લોન યોજના (Laptop Sahay Yojana)શરૂ કરવામાંં આવી છે.

સ્વરાજ્ય યોજના હેઠળ ગુજરાત સરકારના આદિજાતિ નિગમ વિભાગ દ્વારા લેપટોપ લોન યોજના (Laptop Sahay Yojana) લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ગુજરાતના યુવાનો રોજગારી મેળવી શકે.

Laptop Sahay Yojana

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી લોન યોજનાઓ જારી કરવામાં આવી છે. કારણ કે ખેડૂતો માટે ટ્રેકટર સહાય યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત વિદેશ અભ્યાસ માટે લોન, બ્યુટી સલૂન લોન સ્કીમ, પોલ્ટ્રીફોર્મ ફાર્મ માટે લોન સહાય અને કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપ વગેરે છે.

અને મદદ પણ કરે છે. લેપટોપ સહાયમાં લોન મેળવવા માટે આદિજાતિ ની ઓનલાઈન અરજી ગુજરાતની વેબસાઈટ પર કરવાની રહેશે.

Laptop Sahay Yojana

લોન સહાય માત્ર 4% વ્યાજદર પર મળશે.  કોમ્પ્યુટર/લેપટોપના મશીનની ખરીદી માટે 1,50,000/- નો આ લોન યોજના હેઠળ લાભ મળશે.

ગુજરાત લેપટોપ અને કાર ખરીદવા માટે લોન આપે છે. આ લોન મેળવવા માટે અરજદારની અરજી કરવાના પાત્ર છો કે નહીં તે નક્કી કરીને સહાય આપવામાં આવે છે.

એવો દસ્તાવેજ હોવો જોઈએ કે અરજદાર આદિજાતિનો છે.

અરજદાર ઉંમર 18 થી 55 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ.

અરજદાર ગુજરાતનો રહેવાસી હોવો જોઇએ.

વાર્ષિક આવક શહેરી વિસ્તાર માટે 150000/- અને અન્ય વિસ્તાર માટે 120000/- થી વધુ ન હોવી જોઈએ.લાભાર્થી પાસે કોમ્પ્યુટરની તાલીમનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.

કમ્પ્યુટર સેલ્સ શોપ અથવા કંપની/મોલ/સ્ટોરમાં કામના અનુભવનો પુરાવો હોવો આવશ્યક છે.

લાભાર્થીને 1.50 લાખ રૂપિયાની લોન મળશે. છે. આ લોન 4%ના વાર્ષિક વ્યાજ દરે ચૂકવવાની છે. પ્રાપ્તકર્તાએ 10% ફાળો આપવો પડશે.

આ લોન આદિજાતિ નિગમ દ્વારા આપવામાં આવે છે. તેને પરત કરવામાં કેટલો સમય લાગશે?

લોનની રકમનો ઉપયોગ કરીને, અરજદારે તેને 20 હપ્તામાં વ્યાજ સાથે પરત કરવાની રહેશે.

જો અરજદાર પાસે પૈસા હોય તો લોનની રકમ લોનની તારીખ પહેલાં પણ ચુકવી શકાય છે.

અરજદાર લીધેલી લોન મોડી ચુકવણીના કિસ્સામાં વધારાના 2% વ્યાજ વસૂલવામાં આવશે.

રાજ્યમાં વસતા અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો, જેઓ આદિજાતિ નિગમ ગાંધી ગર દ્વારા બેરોજગાર છે. જેઓ લેપટોપ અથવા કોમ્પુટર (Laptop Sahay Yojana)દ્વારા તેમનો નવો બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગે છે.

વધુમાં વાંચો :- વાવઝોડુ “મોચા” મચાવશે તબાહી અને કરશે રાજ્યમાં ખેડૂતોનું નુકસાન, આ વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના

આ લેપટોપ લોન યોજના એવા લોકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે જેઓ છે. આ યોજના માટે નીચે આપેલ દસ્તાવેજો સબમિટ કરવાના રહેશે.

 • લાભાર્થીનું આધાર કાર્ડ
 • અરજદારનું રેશનિંગકાર્ડ
 • લાભાર્થીનું જાતિ પ્રમાણપત્ર
 • કમ્પ્યુટરના કોર્સ પૂર્ણ થયાનું પ્રમાણપત્ર
 • કમ્પ્યુટરનો સ્ટોર/મોલ/કંપનીના કાર્ય અનુભવનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થીની બેંક ખાતાની પાસબુક
 • પ્રાપ્તકર્તા દ્વારા રજૂ કરાયેલ મિલકતનો પુરાવો. (7/12 અને 8/અ અથવા જમીન, મકાન દસ્તાવેજ)
 • લાભાર્થીના જામીનદાર 1 બાંયધરી આપનાર માટે માલિકીનો પુરાવો. -1 (12/7 અને 8/અ જમીન અથવા મકાન દસ્તાવેજ)
 • માલિકીનો પુરાવો બાંયધરી આપનારના જામીનદાર 2 નો પુરાવો (7/12 અને 8/અ તાજેતરમાં જારી કરાયેલ જમીન અથવા મકાન દસ્તાવેજ)
 • બંને જમીનદારો નું મિલ્કત નું સરકાર માન્ય રિપોર્ટ
 • લાભાર્થીને વ્યવસાય, જો સ્ટોર તેની માલિકીનો હોય, તો સહાયક પુરાવા અથવા લીઝ એગ્રીમેન્ટ
 • લીઝ બંને માલિકોએ રૂ.20ની સ્ટેમ્પ એન્ડોર્સમેન્ટ સબમિટ કરવી પડશે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *