સરકારે ખેડૂતોને સહાય કરવાનો નિર્ણય લીધો છે કે જેમના પાકને વધુ પડતા કમોસમી વરસાદને કારણે નુકસાન થયું છે. તેઓ 48 તાલુકામાં ખેડૂતોને નુકસાનને મુજબ મદદ કરવા માટે ખેડૂતોને સહાય આપશે. સરકારના પ્રવક્તા ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ નુકસાન પામેલા પાકના પ્રત્યેક હેક્ટર માટે 23,000 રૂપિયા આપશે.

સરકાર ખેડૂતોને મદદ કરવા માંગે છે કારણ કે તેઓ રાજ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ નુકસાન થતું જોઈને સરકાર દ્વારા જલ્દી થી તેની સહાય માટે પગલાં લીધા અને તે વિશેની જાહેરાત કરી.

13 જિલ્લા પાક નુકશાનથી ખેડૂતોને સહાયની જાહેર

ગાંધીનગરમાં ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલે ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદના કારણે થતા નુકસાન વિશે બેઠક કરી અને તે વિશે ચર્ચા કરી.તેમણે રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં કેટલાક ખેડૂતોનો પાક કેવી રીતે ગુમાવ્યો તે વિશે વાત કરી.

ખેડૂતોને સહાય મળશે

રાજ્યના અરવલ્લી, તાપી, પાટણ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, સુરત, ભાવનગર અને અમદાવાદ કચ્છ, અમરેલી, જામનગર જિલ્લા ના ૪૮ તાલુકામાં પાક નુકશાની વિશે જાણવા મળ્યું છે. આ વિશે વધુમાં સરકાર શ્રી દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવી.

ઘઉં, ચણા, રાઈ, કેળ અને પપૈયા જેવા અમુક પાક ઉગાડનારા ખેડૂતોને સરકાર હેકટર મુજબ ૧૩.૫૦૦ ની સહાય આપવા જઈ રહી છે. જો તેઓને ખરાબ હવામાન અથવા તેમના પાકને નુકસાન પહોંચાડતી જીવાત જેવી સમસ્યાઓ હોય તો આ નાણાં તેમને મદદ કરશે.

તેમની પાસે દરેક હેક્ટર જમીન માટે ૨૩,૦૦૦ પ્રતિ હેકટર અને ૨ હેકટર સુધીની સહાય મળશે. જો ખેડૂતો કેરી, લીંબુ અથવા જામફળ જેવા ફળો ઉગાડે અને તેઓ તેમનો ૩૩% પાક ગુમાવે, તો તેઓ વધુ પૈસા મેળવી શકે છે, તેમની પાસે દરેક હેક્ટર જમીન માટે ૩૦,૬૦૦ પ્રમાણે મળી શકે છે.

વધુમાં વાંચો :- શું તમે હજુ e- KYC નથી કરાવ્યું તો હમણાં જ કરાવો આગળનો હપ્તો લેવા માટે જરૂરી છે.

ખેડૂતોને સહાયનો લાભ લેવા કેવી રીતે કરવી અરજી

યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ અરજી પત્રકના નમૂના માં ગામ નમૂના નં.8-અ, તલાટીનો વાવેતરનો દાખલો/ગામ નમૂના નં. 7-12 સહિતના જરૂરી દસ્તાવેજો અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને સંબોધાયેલ નમૂનામાં અરજી કરવાની છે. ખેડૂતો ને અરજી કરવા માટે આ ઉપર મુજબ દસ્તાવેજો આપીને ખેડૂતોને સહાયનો લાભ મેળવી શકે છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *