મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર એ એક સત્તાવાર દસ્તાવેજ છે જે મૃત વ્યક્તિના પરિવાર અથવા સંબંધીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. જન્મ/મૃત્યુ નોંધણી અધિનિયમ 1969 હેઠળ, મૃત વ્યક્તિનું મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર બનાવવું જરૂરી છે.

આજના સમયમાં, મૃત્યુ પ્રમાન પત્ર બનાવવા માટે એક ઓનલાઈન પોર્ટલ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે . ઉપરાંત, અરજી કર્યાના થોડા દિવસો પછી, તમે મૃત્યુ પ્રમાણપત્રની સ્થિતિ ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તપાસી શકો છો.

આજના આર્ટિકલમાં આપણે શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેમણે ડેથ સર્ટિફિકેટ ફોર્મ માટે ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન અરજી કરી છે તેમના દ્વારા ઓનલાઈન ડેથ સર્ટિફિકેટની સ્થિતિ કેવી રીતે તપાસવી? તેમજ સ્ટેટસ કે એપ્લીકેશન સ્ટેટસ ચેક કર્યા પછી મૃત્યુનું પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું ?

વધુમાં વાંચો :- ભૂલ્યા તો નથી ને ? મે મહિનામાં ઈનકમ ટેક્સની 4 ડેડ લાઈન, જાણી લો આજે

મહત્વની વાત એ છે કે ગુજરાત સરકારે જન્મ અને મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરવા માટે eolakh પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. જણાવી દઈએ કે કોઈપણ ગુજરાતનો નાગરિક આ પોર્ટલ દ્વારા જન્મ પ્રમાણપત્ર માટે ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે https://eolakh.gujarat.gov.in/.

જન્મ કે મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો

જન્મ કે મરણ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરવા સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://eolakh.gujarat.gov.in પર જાઓ.

ત્યારબાદ ડાઉનલોડ સર્ટીફીકેટ બટન પર ક્લિક કરો.

ઓપ્શન પસંદ કરો જન્મ કે મરણ

અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર.

એક બોક્સમાં અરજી નંબર અથવા મોબાઈલ નંબર લખો.

બીજા બોક્સમાં વર્ષ લખો.

સર્ચ ડેટા બટન પર ક્લિક કરો.

જન્મ પ્રમાણપત્ર ની PDF ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *