બિહારમાં સરકારી નોકરીની શોધમાં બેઠેલા યુવાનો માટે એક સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જણાવી દઈએ કે બિહાર સંયુક્ત પ્રવેશ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા બોર્ડે અમીન અને અન્ય જગ્યાઓની ભરતી માટે અરજીઓ બહાર પાડી છે.

આ નોકરીમાં રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો BCECE બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ bceceboard.bihar.gov.in પર જઈને આ ભરતી માટે અરજી કરી શકાય છે.

સરકારી નોકરી ઈચ્છુક લોકો 1

નોંધનીય છે કે ઉમેદવારો આ ભરતી માટે 12 મે 2023 સુધી અરજી કરી શકે છે અ તારીખ ભરતી માટેની છેલ્લી તારીખ છે. અ સાથે જ ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે BCECEB આ ભરતી અભિયાન દ્વારા સંસ્થામાં 10101 જગ્યાઓ પર ભરતી કરશે અને નોકરી વિશે વધુ વિગતો માટે ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને શકે છે.

સરકારી નોકરીમાં ખાલી જગ્યા

અમીન: 8244 પોસ્ટ્સ
કાનૂનગો: 758 પોસ્ટ્સ
કલર્ક: 744 પોસ્ટ્સ

આસિસ્ટન્ટ સેટલમેન્ટ ઓફિસર: 355 જગ્યાઓ

  • અરજી શરૂ કરવાની તારીખ: એપ્રિલ 10, 2023
  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: મે 12, 2023
  • કરેકશન વિન્ડો: મે 18 થી મે 20, 2023.

વધુમાં વાંચો :- “ભારતીય સેના” માં જોડાવાની તક, TGC 138 માટેની અરજીઓ 18 એપ્રિલથી શરૂ થશે.

અરજી ફી

સરકારી નોકરી ઈચ્છુક લોકો

અરજી ફી સામાન્ય/BC/EBC/EWS કેટેગરી માટે રૂ. 800/- અને SC/ST/PH કેટેગરી માટે રૂ. 400/- છે. વધુ સંબંધિત વિગતો માટે ઉમેદવારો BCECEB ની સત્તાવાર સાઇટનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *