ખેડૂત ભાઈઓ તમે સીઝન પ્રમાણે જુદા જુદા પાક નું  વાવેતર કરો છો, જે મુજબ તમે તેનું ઉત્પાદન બજારમાં વેચાણ માટે જાઓ છો, જેનો રોજ અલગ અલગ ભાવ ક્વોલિટી મુજબ મળે છે, અત્યારે કપાસ અને જીરાનું વેચાણ વધુ છે અને તેના ભાવમાં પણ ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે, તો જોઈએ આજે કપાસના ઊંચા ભાવ મળ્યા ચોટીલામાં 8500 છે, અન્ય બજારના ભાવ નીચે મુજબ છે.

આજના બજારના કપાસના ઊંચા ભાવ : 17/05/2023

જિલ્લો બજાર નીચો ભાવ ઊંચો ભાવ સરેરાશ ભાવ
ભાવનગર તળાજા 5555 8005 6780
જામનગર ભાણવડ 6250 8000 7250
રાજકોટ ગોંડલ 6455 8205 8105
રાજકોટ ધોરાજી 6480 8155 7705
મહેસાણા વિસનગર 6500 8150 7325
અમરેલી બગસરા 6750 8205 7477
ભરૂચ જંબુસર 6800 7200 7000
ભરૂચ જંબુસર 7000 7200 7100
સુરેન્દ્રનગર સાયલા 7000 8250 7625
પાટણ સિદ્ધપુર 7250 8050 7650
રાજકોટ જસદણ 7250 8075 7850
મોરબી વાંકાનેર 7250 8175 8000
અમરેલી બાબરા 7250 8200 7725
સાબરકાંઠા હિંમતનગર 7255 8125 7690
રાજકોટ રાજકોટ 7525 8225 7950
વડોદરા બોડેલી 7600 7841 7700
બનાસકાંઠા થરા 7745 8005 7875
સુરેન્દ્રનગર ચોટીલા 7750 8500 8000

વધુમાં વાંચો :તબેલા લોન યોજના: પશુપાલકો માટે સારા સમાચાર, તબેલો બનાવવા માટે સરકાર તરફથી સહાય.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *