આજકાલ ટ્રાફિક પોલીસ કેટલી સક્રિય છે તે કોઈનાથી છુપાયેલ નથી અને ટ્રાફિક પોલીસ લગભગ દરેક ઈન્ટરસેક્શન કે રાઉન્ડઅબાઉટ પર જોવા મળે છે. એવામાં લોકો સાવધાનીથી ચાલે છે પણ કેટલીકવાર નાની ભૂલથી પણ તમારું ચલણ કપાઈ શકે છે.

તમને ખબર પણ નથી પડતી અને તમારું ઈ-ચલણ પળવારમાં કપાઈ જાય છે. એ બાદ તમને સમાચાર ત્યારે મળે છે જ્યારે તમને રાત્રે મેસેજ દ્વારા એલર્ટ મળે છે કે તમારું ચલણ કાપવામાં આવ્યું છે.

એવામાં જો તમે ચેક કરવા માંગતા હોવ કે તમારું ચલણ ક્યારે અને ક્યાં કપાયું છે, તો તમે આ રીતે ચેક કરી શકો છો.

ઈ-ચલાણ સ્ટેટસ કેવી રીતે ચેક કરવું:

આજે અમે તમને ઈ-ચલાણ ચેક કરવાની બે રીતો જણાવી રહ્યા છીએ. તમે સ્ટેટ ટ્રાફિક વેબસાઈટ દ્વારા ઈ-ચલાણ સ્ટેટસ ચેક કરી શકો છો અને જો તમને SMS દ્વારા તમારું ઈ-ચલણ પ્રાપ્ત ન થયું હોય અથવા જો તમે માત્ર ઈ-ચલાણ સ્ટેટસ ઓનલાઈન તપાસવા માંગતા હો, તો તમે તમારા રાજ્યની ટ્રાફિક વેબસાઈટની મુલાકાત લઈને આમ કરી શકો છો:

ઈ ચલાણ

સ્ટેપ 1: તમારા રાજ્યની ટ્રાફિક પોલીસની વેબસાઇટ પર જાઓ.

સ્ટેપ 2: વેબસાઈટ પર ‘ચેક ઈ-ચલાણ સ્ટેટસ’ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ 3: તમારો ઈ-ચલણ નંબર અથવા તમારો વાહન નંબર દાખલ કરો.

સ્ટેપ 4: તમારી ઇ-ચલાણ સ્ટેટ્સ સ્ક્રીન પર દેખાશે.

વધુમાં વાંચો :-  આધારને લગાવો માસ્ક! આ રીતે માસ્ક્ડ આધાર ડાઉનલોડ કરો, વિગતોની ચોરી થવાનું જોખમ ખતમ

પરિવહન વેબસાઇટ દ્વારા ઇ-ચલણ સ્ટેટ્સ તપાસો:

સ્ટેપ 1: પરિવહન વેબસાઇટ પર જાઓ.

સ્ટેપ 2: વેબસાઇટ પર તમારો ચલણ નંબર અથવા વાહન નંબર દાખલ કરો.

સ્ટેપ 3: જો કોઈ ચલણ બાકી હોય, તો ચલનની વિગતો સ્ક્રીન પર દેખાશે.

સ્ટેપ 4: જો ત્યાં કોઈ ઈ-ચલણ નથી, તો તમને લખેલું દેખાશે – Challan not found.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *