જો તમે ટીચિંગ જોબ શોધી રહ્યા છો તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. જણાવી દઈએ કે BUAT પ્રોફેસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને એસોસિયેટ પ્રોફેસરની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરી રહ્યું છે અને જે ઉમેદવારો બાંદા યુનિવર્સિટી ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ટેક્નોલોજીની આ ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા માગે છે અને તેઓ છેલ્લી તારીખ પહેલા ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકો છો.

જણાવી દઈએ કે આ પોસ્ટ્સ વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે BUAT ની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો – buat.edu.in જણાવી દઈએ કે આ પદો માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 4 મે, 2023 છે .

BUAT ભરતી 2023 1

BUAT: એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં બહાર પડી નોકરીઓ

નોંધનીય છે કે આ ભરતી અભિયાન દ્વારા, BUAT માં પ્રોફેસર, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અને એસોસિયેટ પ્રોફેસરની કુલ 37 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે અને એ સાથે જ આ ભરતીઓ વિવિધ વિભાગો માટે છે.

નોંધનીય છે કે આ વિશેની વિગતો તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જોઈ શકો છો. આ સાથે જ નોંધી લો કે 4 મેના રોજ સાંજે 5 વાગ્યા પછી અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

BUAT માં આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોએ યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને એપ્લિકેશન ફૉર્મ ડાઉનલોડ કરવી પડશે. આ સાથે જ એપ્લિકેશન ફૉર્મ ડાઉનલોડ કરી તેને નીચે આપેલા સરનામે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સાથે ફી મોકલો.

BUAT ભરતી 2023

આ પદો માટે અરજી કરવા માટે જનરલ અને ઓબીસી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 1500 રૂપિયા ફી ચૂકવવી પડશે. જ્યારે SC, ST અને PWD કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 750 રૂપિયા ફી ભરવાની રહેશે.

વધુમાં વાંચો :- BSFમાં મોટી ભરતી, હેડ કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ માટે આ રીતે કરો અરજી

‘ડિરેક્ટર એડમિનિસ્ટ્રેશન એન્ડ મોનિટરિંગ, બાંદા યુનિવર્સિટી ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ટેકનોલોજી, બાંદા – 210001, ઉત્તર પ્રદેશ.
ડીડીઆ સરનામે મોકલો – કંટ્રોલર, બાંદા યુનિવર્સિટી ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ટેકનોલોજી, બાંદા યુ.પી.

જણાવી દઈએ કે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની પોસ્ટ માટે પગાર 57,700 રૂપિયા છે અને એસોસિયેટ પ્રોફેસરની પોસ્ટ માટે પગાર રૂ. 1,31,400 છે એમ જ પ્રોફેસરની પોસ્ટ માટે, પગાર રૂ. 1,44,200 પ્રતિ માસ છે.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *